CNN Shine

Archive for January 2011


CNN Shine xin thông báo:

Website của CNN Shine đã chuyển về :sites.google.com/site/cnnshine . Từ nay các bạn sẽ dùng địa chỉ sites.google.com/site/cnnshine để theo dõi các thay đổi, thông báo và chương trình của CNN Shine. WordPress của CNN Shine từ nay ngừng hoạt động.

Trân thành cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ website của CNN Shine trong suốt thời gian qua.

CNN Shine.
Advertisements