CNN Shine

Website của CNN Shine chuyển nhà!!!!!!!!

Posted on: 24/01/2011


CNN Shine xin thông báo:

Website của CNN Shine đã chuyển về :sites.google.com/site/cnnshine . Từ nay các bạn sẽ dùng địa chỉ sites.google.com/site/cnnshine để theo dõi các thay đổi, thông báo và chương trình của CNN Shine. WordPress của CNN Shine từ nay ngừng hoạt động.

Trân thành cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ website của CNN Shine trong suốt thời gian qua.

CNN Shine.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: