CNN Shine

CNN Shine là gì?

CNN Shine Logo


CNN Shine là câu lạc bộ hoạt động xã hội của trường Phổ Thông Trung Học Chuyên Ngoại Ngữ  (PTCNN),được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/3/2008. CLB được sáng lập dưới sự  cho phép của
Hội đồng Giáo viên PTCNN bởi Lê Tuyết Lan (lớp B khoá 06-09) cùng các học sinh của trường trước kia là tình nguyện viên dự án Bring A Smile tại Bệnh viện Nhi Trung ương của SJ Vietnam

CNN Shine được thành lập với các mục tiêu hoạt động chính như sau:

• Tạo điều kiện cho các bạn trẻ hiểu hơn về một mảng khuất của cuộc sống của những con người, những số phận, những hoàn cảnh chưa từng được biết đến để từ đó biết quí trọng hơn cuộc sống của mình, nhận thức đúng đắn hơn về trách nhiệm và thái độ sống của mình với xã hội.

• Tạo nên phong trào tình nguyện/ hoạt động xã hội từ thiện trong giới trẻ và trong xã hội, tiếp lửa cho những chương trình qui mô lớn hơn, rộng hơn và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho xã hội

• Tạo một môi trường làm việc năng động và mới lạ, phát triển những kĩ năng công tác như : hoạt động nhóm, sáng tạo trong công việc, quản lí tốt và có trách nhiệm với công việc được giao…

• Đẩy mạnh phong trào hoạt động xã hội ở PTCNN, làm cho trường PT CNN được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng ở nhiều lĩnh vực xã hội khác, không chỉ riêng thành tích học tập.

• Là cầu nối giúp học sinh CNN đến gần nhau hơn, hiểu biết, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, góp phần xây dựng một cộng đồng học sinh CNN vững mạnh

a. Cơ cấu tổ chức của nhóm:b. Chức năng, phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban điều hành

Ban điều hành CLB CNN Shine

Là bộ phận thành viên cố định (Chỉ thay đổi sau mỗi 2-3 năm) bao gồm

  • Hội đồng chủ tịch: Gồm có 1 Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch có khả năng bao quát và tầm nhìn rộng.

Hội đồng chủ tịch có nhiệm vụ

+ Nắm rõ tình hình câu lạc bộ

+ Đưa ra chiến lược và định hướng phát triển câu lạc bộ

+ Quyết định các vấn đề quan trọng tại những thời điểm cụ thể của CLB

+ Hướng dẫn và quản lí chặt chẽ cho nhóm thành viên chủ chốt.

+ Mang tư cách đại diện CLB và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm đối với hoạt động của CLB

  • Nhóm thành viên chủ chốt : bao gồm 7-10 thành viên có năng lực quản lí cao và có quan hệ mật thiết với các thành viên sơ cấp.

Nhóm thành viên có nhiệm vụ:

+ Phụ trách các mảng: Dự án ngắn hạn, Dự án dài hạn, PR, Tài chính và hành chính, Nhân sự

+ Quản lí chặt chẽ hệ thống thành viên

+ Triển khai các dự án, chương trình và hướng dẫn các thành viên trong các công việc cụ thể

+ Báo cáo hoạt động thường kì và khi xảy ra những thay đổi/biến cố quan trọng trong công việc

+ Tuyển mới thành viên, “nhắm” trước những cá nhân có năng lực để tuyển vào các vị trí quan trọng của CLB trong các nhiệm kì tiếp theo


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


CNN Shine Club, also known  as CNN Shine, is a community-based activity club in Foreign Languages Specializing School,Hanoi,Vietnam (as commonly known as CNN High School  or FLSS). It’s a small group, set up for and by CNNers. The club was founded by CNN’s Teachers Council,Lan Le Tuyet (class of 2009)  and CNNers who worked as volunteers for project “Bring A Smile” by SJ Vietnam.

The goals of CNN Shine are:

♦To provide the volunteers, especially CNNers – its members, with an oppotunity to know more about misfortuned people and their lives. Through volunteer projects, CNNers can improve their awareness of serious responsibility and gain soft skills during their work like managing skill, independent thinking, creative thinking, team-work skill, communication skill…

♦To organize many activities to discover and enhance CNNers’ talents as well as self-motivation, help CNNers gain full self-awareness of themselves.

♦ To spread the volunteering and other types of social works in CNN High School and in other high schools in Hanoi. Make a real move in getting the young, especially teenagers  involved in the field of community-based activities

♦To help CNN’s students to gradually establish an image of a school of solidarity, innovation and students’ rights, where every CNNer has the chance not only to express themselves in academic performance but also to grow up and truly live life to the full.

Advertisements
%d bloggers like this: